Aplomb-yoga

Aplomb-yoga is een methode ontwikkeld door Maartje van Hooft, en beschreven in het boek 'Yoga en Aplomb, overgave aan natuurlijkheid.' Aplomb betekent letterlijk 'in het lood', dus in lijn met de zwaartekracht.
Het woord Aplomb werd binnen de yoga voor het eerst gebruikt door Noelle Perez. Bij Noelle Perez heeft Maartje dan ook haar eerste ervaring met Aplomb opgedaan. Aplomb-yoga bouwt voort op deze ervaring van 'aanwezig zijn in je as', maar gebruikt een eigen opbouw en methode om in deze ervaring te komen.
De methode bestaat uit vooroefeningen om de intrinsieke stabiliteit rond het bekken weer wakker te maken en op te bouwen, het dragende midden te vinden, en hier steeds meer in te ankeren. In die zin is het een echte basistechniek, die je voorbereidt op de gangbare yoga-houdingen en asana's, maar ook op meditatie, of je kan helpen ontspannen in de hectiek van alledag.

In de as, het interne midden

De specifieke vooroefeningen van Aplomb-yoga helpen je om ingesleten spanningspatronen los te laten, en een gevoel voor een dragend midden op te bouwen. Je leert het gevoel van 'rusten in jezelf' herkennen en integreren. Je gaat ervaren dat 'het midden' en 'je eigen as' alleen vanuit ontspanning en interne ruimte benaderd kunnen worden.
Het is een proces dat je helpt te landen in jezelf, en thuis te komen in je lichaam.

Methodiek, overgave aan natuurlijkheid

Hoewel de interne ervaring van het eigen dragende midden voor iedereen verschillend is, en ingebed is in ieders persoonlijke proces, kenmerkt Aplomb-yoga zich door een methodische aanpak.
Eigen ervaring en ook meer objectieve kennis, zoals anatomie en kennis van stabiliteit en motoriek, worden steeds naast elkaar gelegd. Dit ondersteunt de verdieping van zowel ervaring als kennis, waarmee je handvatten krijgt om jezelf aan te sturen, je eigen leraar te worden. De methode kan je tot een bepaald punt brengen, waarna het uiteindelijk de overgave aan de ervaring is die je verder brengt.

Spirituele waarden

Aplomb-yoga legt sterk de nadruk op de eigen ervaring, en probeert daar overheen zo min mogelijk dogmatiek en normering te leggen. Toch liggen onder de opleiding een aantal kernwaarden. De belangrijkste daarvan zijn autonomie en verantwoordelijkheid nemen voor eigen ervaringen en keuzes. Het proces van 'gronden' en het versterken van stabiliteit ondersteunen deze kernwaarden.
Ook de ethische voorschriften van de yoga, de Yama en Niyama, zijn een belangrijke basis. Je wordt gestimuleerd te onderzoeken wat dat voor jou betekent, wat jouw invulling daarvan is.

Basistechniek

Aplomb-yoga is een basistechniek  die ondersteunend is voor alle vormen van yoga. 
In het boek Mindfulness en mantra wordt de methode in een Boeddhistisch kader geplaatst, en dienen de vooroefeningen als fysieke voorbereiding voor mindfulness.
In dit boek worden met name aspecten van autonome regulatie en emotie-regulatie verder uitgewerkt.
Klankoefeningen ondersteunen de beweging van mindfulness naar heartfulness.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, met achtergrondinfo en oefensets.